Onafhankelijk inspectie voor trappen en magazijnstellingen

Influencers in Social Media

Inspectie van magazijnstellingen: nut of noodzaak?

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving (Arbowet). In grote bedrijven zijn de dagelijkse leiding of daartoe aangewezen diensthoofden verantwoordelijk voor veilige stellingen. Van deze verantwoordelijkheid is niet iedereen zich altijd bewust.

In een magazijn ligt de nadruk niet zelden op snel en efficiënt werken, waardoor de wettelijke verplichtingen naar de achtergrond kunnen verdwijnen.

Jaarlijkse inspectie voor trappen

Inspecties richten zich op zowel een veilige werkomgeving in het magazijn als de trappen die aanwezig zijn. KVVM inspecteert en certificeert gebouwtrappen, geheel conform de geldende regelgeving en de normen (NEN 2484, ladders en trappen en NEN 2718, rolsteigers). 

Na inspectie voorzien wij bij goedkeur de trappen, ladders en rolsteigers van een goedkeursticker. Tevens reiken wij de klant direct een keuringsrapport uit.

Influencers in Social Media

Vaak gestelde vragen

1. Kan ik oude stellingen laten inspecteren zonder gegevens

Heeft u oude stellingen waarvan de oorsprong niet meer binnen uw bedrijf bekend is? Wij kunnen u meestal wel helpen. KVVM  heeft een uitgebreide databank met gegevens van oude en nieuwe stellingen.

Dat geldt voor gebruikte stellingen die zijn aangeschaft, waarvan de fabrikant onbekend is. Stuur ons een foto of tekening toe, dan nemen wij contact met u op.

2. Hoe lang gaan oude stellingen mee?

Dit is sterk afhankelijk van staat van onderhoud en het gebruik. Gebruikt u stellingmateriaal en vraagt u zich af of deze stellingen gezien de ouderdom nog wel veilig zijn, dan kunnen wij voor u een adviesrapportage maken.

Met de geringe investering bespaart u mogelijk een grote uitgave aan nieuwbouw of kunt u de nieuwbouw nog enige tijd uitstellen.

3. Waar kan ik informatie vinden over de wettelijke regels?

Deze bron is tweeledig:

• Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gaat over het Bouwbesluit; dus over de aspecten van het bouwen.
• Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat over de Arbowet; dus de aspecten van de veiligheid.

Hogere stellingen en tussenvloeren zijn licht vergunningsplichtig: daarvoor moet de overheid een bouwvergunning verstrekken. Detailinformatie vindt u in het Bouwbesluit. Wat betreft de veiligheid wordt verwezen naar de Arbo-informatie AI-14 (Bedrijfsruimten: inrichting transport en opslag). U bent zelf verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.

4. Waar kan ik informatie vinden over het veilig gebruik van stellingmateriaal en tussenvloeren?

De fabrikant of leverancier zal hierover informeren in de gebruikshandleiding of de montagehandleiding. Daarnaast bieden de Nederlandse en Europese normen veel informatie.

• Algemene informatie vindt u in de Arbo-informatie AI-14.
• Specifieke norminformatie vindt u in de normen NEN5051 en NEN-EN 15635.