Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen
FAQ
dinsdag 11 december 2012 00:00

FAQ  Veel gestelde vragen
( Voor meer informatie vraag KVVM)
Inhoud
- Oude stellingen inspecteren zonder gegevens. Wat nu?
- Oude stellingen, hoe lang gaan die mee?
- Waar kan ik informatie vinden over de wettelijke regels
- Waar kan ik informatie vinden over het veilig gebruik van stellingmateriaal en tussenvloeren

-  Mogen stellingen gerepareerd worden?

Antwoorden:
Oude stellingen inspecteren zonder gegevens. Wat nu?
Heeft  U oude stellingen waarvan de oorsprong niet meer binnen uw bedrijf bekend is ,dan  kunnen wij U meestal  wel helpen. KVVM  heeft  een uitgebreide databank van oude en nieuwe stelling gegevens. Dat geldt ook indien er gebruikte stellingen zijn aangeschaft, waarvan de fabrikant onbekend is.
Stuur ons een foto of tekening en wij nemen contact met U op.


Oude stellingen hoe lang gaan die mee?
Een veel gestelde vraag
Daar is geen eenduidig antwoord op te geven en is sterk afhankelijk van staat van onderhoud en gebruik. 
Heeft U stellingmateriaal en vraagt u zich af of deze stellingen gezien de ouderdom nog wel veilig zijn, dan kunnen wij voor U een adviesrapportage maken.
Voor een geringe investering  bespaart u mogelijk een grote investering in nieuwbouw of kunt U de nieuwbouw nog enige tijd uitstellen.


Waar kan ik informatie vinden over de wettelijke regels
Deze informatie is  tweeledig
-    Het Ministerie van BZ  gaat over het Bouwbesluit; dus de aspecten van het bouwen
-    Het Ministerie van SZW gaat over de Arbowet; dus de aspecten van de veiligheid

Hogere stellingen en tussenvloeren zijn omgeving vergunningsplichtig en daarvoor moet een bouwvergunning door de overheid worden verstrekt.                           Detailinformatie vindt U in het Bouwbesluit
Arbowetgeving:  Wat betreft de veiligheid wordt verwezen naar het veilig gebruik van Arbeidsmiddelen. U bent verantwoordelijk voor veilig materiaal en een veilige werkomgeving.


Waar kan ik informatie vinden over het veilig gebruik van stellingmateriaal en tussenvloeren
De fabrikant  of leverancier zal hierover informeren in de gebruikshandleiding of de montagehandleiding. Daarnaast geven de Nederlandse en Europese normen veel informatie.
In het algemeen staat er informatie in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De Arboinformatie AI-14 ( Bedrijfsruimten: inrichting transport en opslag) geeft veel praktische informatie. Let op dat U de meest recente druk heeft. In 2007 is de Arbowet ingrijpend aangepast en in  2012 zijn de beleidsregels vervallen en waar nodig ondergebracht in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
In het bijzonder zijn de normen over het gebruik van stellingen zeer uitgebreid.
Zie o.a. NEN5051 ( inmiddels ingetrokken, maar bevat veel nuttige gegevens ook over tussenvloeren en speciale stellingen)  en NEN-EN 15635

Mogen stellingen gerepareerd worden
Stellingen kunnen goed gerepareerd worden. De reparatie moet wel zodanig zijn dat het oorspronkelijke draagvermogen gewaarborgd is.                                    Het is aan te bevelen dat de eigenaar een logboek bijhoudt waarin de reparaties staan vermeld. De inspecteur kan zo gericht een goede waarneming doen. Bovendien wordt zo zichtbaar of een stellingonderdeel meermalen is gerepareerd en of er aanvullende maatregelen nodig zijn vervolgschades te voorkomen. Repareren kan niet eindeloos, vervanging is nodig als reparatie geen zekerheid omtrent de draagkracht meer biedt.

 

 

NU.nl

Copyright © 2014 KVVM.nl | Disclaimer | Bakkenzuigerstraat 86, 1333 HA, Almere | info@kvvm.nl