Home

Nieuwe Normen


woensdag 11 september 2013 10:19

In juni 2013 is verschenen de NTA 8544 Tips voor en praktijkvoorbeelden van verbetering van veiligheidsgedrag Zie onder Normen en te bestellen bij www.nen.nl

ook op de site van de overheid www.weethoehetzit.nl

Zie Info van de overheid


dinsdag 08 januari 2013 00:00

Laatste informatie van het ministerie van SZW

Overtredingen:

Gezond en veilig werken behoren tot speerpunten van het ministerie Per 1 januari 2013 zullen de boetes op overtredingen strenger worden bestraft Een veilige werkomgeving geldt ook voor magazijnen.

Zie ook op de site van de overheid www.weethoehetzit.nl

Arbowet: Per 1-12-2012 zijn de Beleidsregels vervallen en waar nodig ondergebracht in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Bouwbesluit 2012


dinsdag 03 april 2012 11:37

Bouwbesluit 2012 van kracht per 1 april 2012 Voor het plaatsen van magazijnstellingen en het inspecteren ervan geldt in bepaalde gevallen dat U moet voldoen aan het Bouwbesluit. De term “ Bouwvergunning” is gewijzigd in “ Omgevingsvergunning” Voor stellingmateriaal hoger als 8,5 meter en voor verdiepingsvloeren is zo een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie verkrijgt men bij de Gemeente Voldoen aan Bouwbesluit De opdrachtgever van een gebouw is ervoor verantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. Schakel een deskundige om samen te bekijken of het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Om aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen kunt u gebruik maken van hulpmiddelen zoals NEN-normen, erkende kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardige oplossingen. Ook zijn er Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s) en Nederlandse technische afspraken (NTA’s).

Toetsen aan Bouwbesluit 2012 Als er voor de bouw of verbouwing een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is, controleert de gemeente of het bouwplan aan het bouwbesluit 2012 voldoet. Een aantal gemeenten werkt mee aan de gecertificeerde Bouwbesluittoets. In dat geval toetst een gecertificeerde marktpartij (bijvoorbeeld aannemer of architect) het bouwplan.

Stand van zaken Bouwbesluit 2012 Het Bouwbesluit 2012 is eind augustus 2011 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2011, nr. 416) en treedt op 1 april 2012 in werking. Dit staat in de Kamerbrief over het Bouwbesluit 2012 van 21 december 2011. Eind december 2011 zijn het bijbehorende Besluit wijziging Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, nr. 676) en de Regeling Bouwbesluit 2012 (Stc. 23914) gepubliceerd.

KVVM doet meer (niet onder accreditatie)


dinsdag 23 augustus 2011 10:50

Behalve onze reguliere stellinginspecties en inspecties van tussenvloeren levert KVVM aanvullende diensten op het gebied van magazijnveiligheid.

Veiligheidscontrole volgens de KVVM Checklist : Veiligheid in publiekstoegankelijke magazijnen Hiervoor wordt een 2 deling gemaakt in de ruimten waar het publiek, soms ook met kinderen, komt en waar scherp toezicht op veiligheid noodzakelijk is en de ruimten achter de schermen zoals goederen ontvangst en oplaadplaatsen voor heftrucks en magazijntrucks. Daarnaast kunnen er ook buitenterreinen zijn waar stellingen staan. De omvang van de controle kan met de klant worden afgestemd op zijn situatie en zijn behoefte.

Controle Acculaadstation volgens NPR 3299 apart of als extra controle bij de stellinginspectie

Second opinion bij reparaties en twijfels over de degelijkheid. Met name de vraag of reparatie mogelijk is, of dat volledige vervanging aan de orde is. Tevens beoordeling of oude stellingen nog in orde zijn, dan wel vervangen moeten worden.

Training (niet onder accreditatie)


woensdag 02 januari 2013 00:00

KVVM geeft maandelijks trainingen.

Het keuringsinstituut en veiligheidsinstituut voor een arbo veilig magazijn.

Nieuwe trainingen, welke logistiek personeel een inzicht verschaffen in magazijninspecties.

KVVM kent een standaard training voor logistiek en magazijn personeel om deze vertrouwd te maken met het veiligheidsaspect omtrent het werken in het magazijn.

Behandeld worden de Wetten en Normen die hiervoor gelden, evenals de persoonlijke veiligheid.

Praktische invulling wordt gegeven aan het belang en methode van magazijninspecties, alsook het belang van het vroegtijdig melden van schades.

De training wordt op uw locatie gegeven, minimaal 5 personen, maximaal 12 personen.

KVVM levert in overleg ook aangepaste training of instructie toegesneden op specifieke onderwerpen betreffende magazijnveiligheid, stellingveiligheid en Arbowet.

Documentatie: Handboek

Vraag meer informatie en of offerte bij KVVM.

Tel. 036-5490468, of mail naar info@kvvm.nl.

woensdag 02 januari 2013 00:00 KVVM geeft maandelijks trainingen.

Het keuringsinstituut en veiligheidsinstituut voor een arbo veilig magazijn.

Nieuwe trainingen, welke logistiek personeel een inzicht verschaffen in magazijninspecties.

KVVM kent een standaard training voor logistiek en magazijn personeel om deze vertrouwd te maken met het veiligheidsaspect omtrent het werken in het magazijn.

Behandeld worden de Wetten en Normen die hiervoor gelden, evenals de persoonlijke veiligheid.

Praktische invulling wordt gegeven aan het belang en methode van magazijninspecties, alsook het belang van het vroegtijdig melden van schades.

De training wordt op uw locatie gegeven, minimaal 5 personen, maximaal 12 personen.

KVVM levert in overleg ook aangepaste training of instructie toegesneden op specifieke onderwerpen betreffende magazijnveiligheid, stellingveiligheid en Arbowet.

Documentatie: Handboek

Vraag meer informatie en of offerte bij KVVM.

Tel. 036-5490468, of mail naar info@kvvm.nl.